..

 

 

.

.
.
.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
รายงานแผนงาน/การเงิน
รายงานเกณฑ์ประเมินบัญชีปี 62
รายงานงบทดลอง
รายงานสงป.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www. ภายในเว็บไซต์
.
.
.
.
.


. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GES Surver Online

.
.

.
.
 

page stats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เป็นแหล่งข้อมูล เกื้อกูลประชา แก้ไขดินมีปัญหา รักษาดินดี เกษตรกรมีความสุข

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

.
 
 

นางสาววาริน โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามงานแปลงเกษตรกร ที่ใช้ปุ๋ยหมักและพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)ในการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงปลูกองุ่น เสาวรส และ ผัก ณ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คลิกเพื่อดูภาพ
นายประสิทธิ์ สงนุ้ย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี พร้อมด้วย นายวิรัล มกคล้าย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมแปลงชมภู่ สวนเจริญสุข ของนายสมชาย เจริญสุข หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คลิกเพื่อดูภาพ

นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ เขตสามวา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ตำบลสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คลิกเพื่อดูภาพ

นายคณิศ อุดมผล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ พร้อมกับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชปุ๋ยสด ณ ไร่ประภัสสร หมู่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี วันที่ 29 ตุลาคม 2562 คลิกเพื่อดูภาพข่าวผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน>>>

 

;

 

 

   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 /10 /2560)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองหลวง หมู่ 6 ตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 / 11 /61)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านโคกกระเพรา หมู่ 3 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 / 11/ 61)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 579 เมตร ณ บ้านหนองกวาง หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แบบลขที่ 04061 ย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/61)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองหลวง หมู่ 6 ตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 / 11 /61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านโคกกระเพรา หมู่ 3 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทนอนิกส์ (e-bidding) (19 / 11/ 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 579 เมตร ณ บ้านหนองกวาง ม.10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แบบเลขที่ 04061 ย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/11/ 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองหลวง หมู่ 6 ตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 / 11 / 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านโคกกระเพรา หมู่ 3 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทนอนิกส์ (e-bidding) (29 / 11/ 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 579 เมตร ณ บ้านหนองกวาง ม.10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แบบเลขที่ 04061 ย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 / 12 /61)
  
.

.