นายสะอาด บุตรเล็ก

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี

..

 

.

.
.
.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
รายงานแผนงาน/การเงิน
รายงานเกณฑ์ประเมินบัญชีปี 62
รายงานงบทดลอง
รายงานสงป.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www. ภายในเว็บไซต์
.
.
.
.
.


. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GES Surver Online

.
.

.
.
 

page stats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เป็นแหล่งข้อมูล เกื้อกูลประชา แก้ไขดินมีปัญหา รักษาดินดี เกษตรกรมีความสุข

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

.
 
 

นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ร่วมงานวันกาแฟราชบุรี ณ ไร่พรหมรัศมี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านกลาง หมู่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสะอาด   บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  ลงพื้นที่ติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม(Agir-Map) หมู่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี จัดงาน ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน Kick off จังหวัดราชบุรี เพื่อหยุดยั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการเผาวัสดุทางการเกษตร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประขาชน ณ บ้านเด่น หมู่ 2 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมข่าวผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน>>>

 

;

 

 

   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4/01/2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/12/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/12/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/12/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 4 ห้อง ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/12/2565)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/12/2565)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/12/2565)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/12/2565)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) (9 /12 /2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 4 ห้อง ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น (2/12/2565)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 4 ห้อง ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น (25/11/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (8/11/2565)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (26/10/2565)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (19/10/2565)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 /10 /2565)
  
.

.