นายสะอาด บุตรเล็ก

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี

..

 

.

.
.
.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
รายงานแผนงาน/การเงิน
รายงานเกณฑ์ประเมินบัญชีปี 62
รายงานงบทดลอง
รายงานสงป.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www. ภายในเว็บไซต์
.
.
.
.
.


. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GES Surver Online

.
.

.
.
 

page stats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เป็นแหล่งข้อมูล เกื้อกูลประชา แก้ไขดินมีปัญหา รักษาดินดี เกษตรกรมีความสุข

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

.
 
 

นายวิรัล มกคล้าย นักวิชาการเกษตรชำนาญการติดตามความก้าวหน้า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คลิกเพื่อดูภาพ
นางสาววาริน โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก ณ บ้านหนองแหน หมู่ 3 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 คลิกเพื่อดูภาพ
นายชูชาติ ตรุษเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 คลิกเพื่อดูภาพ
นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประจำปี 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสันติการาม จังหวัดราชบุรี โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน และสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกดิน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 คลิกเพื่อดูภาพข่าวผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน>>>

 

;

 

 

   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (26 /10 /2564)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (12 /01 /2565)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอนม.6 บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 /01/2565)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ม.13 บ้านหนองเต่าดำ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.04/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/01/2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ม.8 บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 /01/2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ม.6 บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/01/2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ม.8 บ้านลานคาู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2565)
ปรับปรุงประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ม.13 บ้านหนองเต่าดำ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.04/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ม.13 บ้านหนองเต่าดำ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.04/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ม.8 บ้านลานคาู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/01/2565)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ม.6 บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/01/2565)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ม.13 บ้านหนองเต่าดำ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.04/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8/02/2565)
  
.

.