กลับหน้าแรก

 

แผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน กันยายน 2563 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน พษฤภาคม 2563 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน เมษายน 2563 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน มีนาคม 2563 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน มกราคม 2563 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 download
 • รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สงป.) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 download