กลับหน้าแรก
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6/01/2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4/01/2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/12/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/12/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/12/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 4 ห้อง ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/12/2565)
ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/12/2565)
ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/12/2565)
ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/12/2565)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) (9 /12 /2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 4 ห้อง ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น (2/12/2565)
ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 4 ห้อง ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น (25/11/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (8/11/2565)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (26/10/2565)ี
ประกาศร่างTOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (19/10/2565)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 /10 /2565)