หน้าหลัก หน้าแรก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อำนาจหน้าที่ บุคลากร ติดต่อเรา Site Map


แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม      
แผนที่แสดงกลุ่มชุดดินจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนที่แสดงความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนที่แสดงความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
แผนที่แสดงความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
ที่อยู่ 99/9 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร : 0-3471-3882    fax : 0-3471-3883   Email : skm01@ldd.go.th   website : http://r10.ldd.go.th/skm01/