สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียินดีให้บริการ แนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1-12 พืชปรับปรุงบำรุงดิน(ปอเทือง) การให้บริการขุดสระน้ำในไร่นา(นอกเขตชลประทาน)
   
Web Hits  
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563
 
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี