สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรียินดีให้บริการ แนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1-12 พืชปรับปรุงบำรุงดิน(ปอเทือง) การให้บริการขุดสระน้ำในไร่นา(นอกเขตชลประทาน)
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
   
รายงานงบทดลอง
รายละเอียดงบทดลอง
รายงาน สขร
   
 
     
       
       
       
Web Hits      
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563
     
       
     
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี