วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงาน.กระทรวงเกษตรฯ จ.กาญจนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่ม "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2564" ณ ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ณ ชุมชนบ้านไล่โว่ -สาละวะ หมู่ 4 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 64 ส่วนราชการในสังกัด กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมทำบุญและเป็นเกียรติฯ เนื่องในโอกาส วันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ครบรอบ 55 ปี ณ ลานหน้า สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ” ณ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และคณะวิทยากร จัดอบรม "วิถีใหม่ การพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน" ณ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมกับ เกษตรอำเภอเลาขวัญ และคณะ ลงพื้นที่ เก็บตัวอย่างดิน และวิเคราะห์พื้นที่ เตรียมจัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ จากโครงการน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 30 กันยายน 2564 ครอบครัวพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมจัดพิธีไหว้ศาล ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันปิดงบ.ปี 2564 และเพื่อเป็นสิริมงมลฯ ที่จะเริ่มปฏิบัติงานในปีงบ. 2565

อ่านต่อ...

วันที่ 28 กันยายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ สนง.เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการเชิญธง.พร้อมร้องเพลงชาติไทย เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ตั้งแต่ปี 2460 เป็นต้นมา

อ่านต่อ...

วันที่ 17 กันยายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จัดอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS ขั้นที่ 2 ต่อยอด 1 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 9 กันยายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี จัดอบรม/ศึกษาดูงาน/มอบปัจจัยการผลิต เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ฯ PGS (กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1) กลุ่มรักษ์ชีววิถี บ้านดอนกลาง ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี รณรงค์ปลูกฟ้าทะลายโจร เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี ปลูกฟ้าทลายโจรและกระชายขาว เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา

อ่านต่อ...

19 ก.ค.64 ผอ.พัฒนาที่ดินกาญจนบุรี Coaching กระบวนการ SIPOC เพื่อให้บุคลากร นำไปขับเคลื่อน การจัดทำแผนตำบล ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 64 สนง.พัฒนาชุมชน ส่วนราชการ จ.กาญจนบุรี อำเภอบ่อพลอย อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ นพต. ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 14 – 23 กรกฎาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี แจกจ่ายปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร โครงการ.พัฒนาต่อยอดเกษตรกรกลุ่มเดิม.ที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี.ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ..

วันที่ 1 กรกฎาคม 64 พัฒนาที่ดิน อบต.หนองปลิง ส่วนราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดกิจกรรม เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (PRA) เพื่อทำแผนพัฒนาตำบลหนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 28 มิถุนายน 64 สถานีพัฒนาที่ดิน และส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี ร่วมชี้แจง/สร้างการรับรู้ พร้อมมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 16 มิถุนายน 64 พัฒนาที่ดินร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร เข้าปฏิบัติภารกิจต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สำรวจ/ตรวจเยี่ยม/หาข้อมูล การปลูก/พื้นที่ ปลูกขมิ้นชัน เพื่อเตรียมถ่ายทำ/ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ "พืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจใหม่ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สำรวจ/ตรวจเยี่ยม/หาข้อมูล การปลูก/พื้นที่ ปลูกกระชายในระบบแปลงใหญ่ เพื่อเตรียมถ่ายทำ/ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ "พืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจใหม่ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จ.กาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัด/ติดตาม/ควบคุม/ตรวจรับ การขุดสระเก็บน้ำ แปลงนายชูศักดิ์ อมรชัยยาพิทักษ์ ณ หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 4 ไร่ ขุดสระน้ำความจุ 2,800 ลบ.เมตร

อ่านต่อ...

วันที่ 25 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จ.กาญจนบุรี เร่งรัด/ติดตาม/ควบคุม การขุดสระเก็บน้ำ แปลง นายประทีป ฉัตรทันท์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สระน้ำความจุ 3,500 ลบ.เมตร

อ่านต่อ...

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผวจ.กาญจนบุรี นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกป่า/ปลุกจิตสำนึกของประชาชน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองจิก ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมกับส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จ.กาญจนบุรี เร่งรัด/ติดตาม/ควบคุม การขุดสระเก็บน้ำ แปลง น.ส.จลินธร สินธุวัฒนวิบูลย์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ขุดสระน้ำความจุ 3,500 ลบ.เมตร

อ่านต่อ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมงาน “วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี” และเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน (Center of Excellence on Land Development) ผ่านระบบ Video Conference จาก กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ตรวจ/ติดตาม/เร่งรัด การก่อสร้าง งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (พื้นที่ลุ่ม-ดอน) ณ หมู่ที่ 5, 9, 10 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และตรวจเยี่ยม ตามภารกิจ ที่ โครงการพัฒนาชุมชุนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์.ทุ่งใหญ่นเรศวร ที่ บ้านสาละวะ และบ้านไล่โว่ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 7-12 พฤษภาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดิน และหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี ประสาน/ ติดตาม/ ควบคุมการขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงนายวิรัช จันทร์บูรณ์ ที่ หมู่ 3 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดิน และหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี ประสาน/ ติดตาม/ ควบคุมการขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลง น.ส.สุมาลี นิ่มเนตร ที่ หมู่ 1 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดิน และหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี ประสาน/ ติดตาม/ ควบคุมการขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงนายวิภพ นพรัตน์ ที่ หมู่ 10 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 27-30 เมษายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ติดตาม/ ควบคุมการก่อสร้าง/ตรวจรับงานขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงนายธนวิสุทธิ์ หมู่ 7 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 24-27 เมษายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมกับ พี่เลี้ยง/ผู้รับจ้างงาน และเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี ประสานงาน ติดตามงาน ควบคุมการ และตรวจรับงาน ขุดสระเก็บน้ำ(ความจุ 3,500 ลบ.เมตร) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงนางสมพร ไตรวิเชียร ณ พื้นหมู่ 7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 21-23 เมษายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ติดตาม ตรวจเยี่ยม-ตรวจรับ การก่อสร้างแหล่งน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลง นายตรีเทพ วงษ์พัฒน์ หมู่ 6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 20 เมษายน 64 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างแหล่งน้ำ ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ หมู่ 9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมจัดงาน Field Day. กับหน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ศพก.หมู่ที่ 9 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 19 มีนาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมจัดงาน Field Day. กับหน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ศพก. ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 18 มีนาคม 64 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมจัดงานฯ Field Day กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และภาคีเครือข่าย ณ ศพก. ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 17 มีนาคม 64 จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4 ณ วัดศรีเกษตราราม ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 13 มีนาคม 64 9.00 น. จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทอดผ้าป่าช่วยช้าง "วันช้างไทย" กับคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรฯ และ กระทรวงเกษตรฯ ที่บ้าน ช.ช้างชรา ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 13 มีนาคม 64 13.30 น ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน ลงพื้นที่ ชี้โครงการล้านละร้อย จะช่วยเกษตรกรเลี้ยงโค ชาวเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ...

วันที่ 11 มีนาคม 64 ผอ.สนง.พัฒนาที่ดินเขต 10 จ.ราชบุรี แวะเยี่ยมชมหลุมพอเพียง ก่อนเข้าประชุมรับการตรวจราชการ จาก ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ ณ ศาลากลาง จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 11 มีนาคม 64 จังหวัดการจนบุรี และ สนง.ส่งเสริมเกษตร.ที่ 2 จัดงานรณรงค์ งดเผาในพื้นที่เกษตร ณ ต.วังน้ำเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ติดตาม/เร่งรัด ดำเนินการก่อสร้าง สระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2564 ในพื้นที่ต่างๆ ของ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 8 มีนาคม 64 พัฒนาที่ดินกาญจนบุรี Coaching บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการ

อ่านต่อ...

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2 ประจำปี 2564

อ่านต่อ...

วันที่ 28 มกราคม 64 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ตรวต/ติดตาม/เร่งรัด การก่อสร้าง งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง ณ พื้นที่ดำเนินการ โครงการหลวงฯ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 5 ก.พ.64 ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน.จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค รวมมูลค่ากว่า 6.7 ล้านบาท

อ่านต่อ...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ตรวจ/ติดตาม/เร่งรัด การก่อสร้างระบบอนุรักษ์.พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านทุ่งนางครวญ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 28-30 ม.ค.64 พัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ปฏิบัติภารกิจ ที่โครงการพัฒนาชุมชน.ทุ่งใหญ่นเรศวร อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 17 มกราคม 64 พัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมในพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่มดอกไม้สดฯ เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช ปี 2564" ที่ ม.รามคำแหง กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 5-7 มกราคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี นำวัสดุ อุปกรณ์ เข้าไปส่งเสริม/สาธิต/ผลิตฯ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และพัฒนาที่ดินรูปแบบต่างๆ แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการบริหารจัดการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ บ้านเกริงกระเวีย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 จังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 63 09.00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดกาญจนบุรีคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ปีงบ 2564 ณ อบต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเปิดงาน"วันดินโลก" ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาด จ.กาญจนบุร

อ่านต่อ...

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี จัดเวร(จิตอาสา) ออกบูธนิทรรศการ/การบริการ เนื่องในเทศกาล “วันที่ 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2563” ตั้งแต่เวลา 17.00 -22.00 น.

อ่านต่อ...

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร โครงการตามพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสิริราช และคณะฯ ร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี นำโดย ผอ.วันชัย วงษา สถานีพัฒนาที่ดินฯ ร่วมกับ กลุ่ม ฝ่าย และหน่วยงานในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ และเตรียม ร่วมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่จะเสด็จ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ พระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผวจ.กาญจนบุรี และส่วนราชการ.ออกให้บริการ"จังหวัดกาญจนบุรี เคลื่อนที่" ที่ อบต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. จังหวัดกาญจนบุรีประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณบรมราชานุสาวรีย์ฯ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
จากนั้น เวลา 10.30 น.ได้ร่วมกิจกรรม จิตอาสา (พระราชทาน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสถานีรถไฟกาญจนบุรี(ดอนรัก)

อ่านต่อ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา15.00 น ชาวกาญจนบุรี ร่วมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์ บรมราชชนนี ครบรอบ 120 ปี

อ่านต่อ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมในพิธี ทำบุญฯ วางพวงมาลา และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคตฯ"

อ่านต่อ...

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผอ.พัฒนาที่ดิน และนักวิชาการเกษตร จากทุกจังหวัด.ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่ ที่จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ...

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี ประชุม (VDO Conference) หารือแนวทาง ขับเคลื่อนงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเปิดรับสมัครฯ รอบที่ 3

อ่านต่อ...

วันที่ 30 กันยายน 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี จัดงานเลี้ยงขอบคุณ บุคลากรและภาคีเครือข่าย.ที่เกี่ยวข้อง ในสไตล์"คาวบอยไนท์"

อ่านต่อ...

วันที่ 30 กันยายน 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ไหว้ศาลฯ ทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2563

อ่านต่อ...

วันที่ 28 กันยายน 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี จัดกิจกรรม เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติไทย เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงชาติไทย

อ่านต่อ...

วันที่ 18 กันยายน 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ ในวังสระปทุม หรือสุดแต่พระราชอัธยาศัย ได้รับพระราชทาน พระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้า ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

อ่านต่อ...

วันที่ 11 กันยายน 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ฯลฯ ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี 2563

อ่านต่อ...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยหน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี ACU conference "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" จากห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟัง/ประชุม/ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (16 ราย/ 1 ตำบล)

อ่านต่อ...

วันที่ 18 สิงหาคม 63 สนง.พัฒนาชุมชน อ.ไทรโยค ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย และ พัฒนาที่ดิน.จัดกิจกรรม "เอามือสามัคคี" ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผตร.ปราโมทย์ ยาใจ ลงพื้นที่ตรวจราชการ.กระทรวงเกษตร.ที่ จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา

อ่านต่อ...

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการจัดที่ดินให้ชุมชน(คทช.) ที่กรมพัฒนาที่ดิน

อ่านต่อ...

วันที่ 28 กรกฎาคมคม 2563 จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

อ่านต่อ...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ร่วมกับพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานต่างๆ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯ 68 พรรษา

อ่านต่อ...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 22 กรกฎาคม 63 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมกับจิตอาสา. และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมปลูกป่า.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้า เจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ณ ป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าจิระพล พิมภู คุณยอดรัก นาคทรัพย์ และคณะ ติดตามการก่อสร้าง ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ส่วนราชการ+ภาคเอกชน จ.กาญจนบุรี ออกหน่วยบริการ จังหวัดกาญจนบุรีเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ หมู่ 4 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 พัฒนาที่ดิน ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดกาญจนบุรี เคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย ที่ เทศบาลตำบลเขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี จัดประชุมประธานฯ และเครือข่ายนาแปลงใหญ่ ที่ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีร่วมในพิธีลงนาม ถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10

อ่านต่อ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ร่วมจัดพิธี เนื่องในวันสถาปนา กรมพร้อมกันหน่วยงาน ในสังกัด กรมพัฒนาที่ดิน ทั่วประเทศ

อ่านต่อ...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ โครงการพัฒนาชุมชน เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า ณ บ้านสาละวะ อ.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี และ สพข.10 จัดฝึกอบรม เทคนิคการตรวจแปลงฯ ขับเคลื่อนงาน เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม (PGS) ที่อาคารอเนกประสงค์ พัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 25 เมษายน 2563 จังหวัดกาญจนบุรี วางพวงมาลา ถวายสักการะ พระบรมนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

อ่านต่อ...

วันที่ 17 เมษายน 2563 ครอบครัว พัฒนาที่ดินกาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ/เจ้าที่ สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย "ปีหนูทอง" พ.ศ.2563 จากนั้น รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยดำเนินการ ตามมารตราการ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด จากเชื้อโควิด 19 อย่างเข้มงวด

อ่านต่อ...

วันที่ 10 เมษายน 2563 พัฒนาที่ดิน.ประสาน ป้องกันจังหวัด. เพื่อนำ อส.ชุดพัฒนาเมืองกาญจน์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ศูนย์ราชการฯ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ผอ.วันขัย วงษา หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน และบุคคลากร สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี จัดงาน Big Cleaning Day เพื่อพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดูสะอาด เรียบร้อย สวยงาม สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เป็นที่ประทับใจ แก่ผู้มาติดต่อราชการ / ขอรับบริการ เพื่อสุขอนามัยที่ดี และพร้อมสู้ภัย โควิด 19 ไปด้วยกัน " Big Cleaning Day สู้ภัยโควิด 19"

อ่านต่อ...

วันที่ 15 มกราคม 2563 ส่วนราชการ.ในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงาน “คาวบอยไนท์” ที่ หมู่บ้าน PP 9 บ้านกลางเมือง จ.สุพรรณบุรี ถือโอกาสเลี้ยง รับ-สง หัวหน้าส่วนราชการ ที่ ย้ายมา/ย้ายไป ของจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ...