11 กรกฎาคม 64 หลังข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 9 MCOT ออกอากาศ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 30 มิถุนายน 64 พืชนี้ดี พี่คอนเฟิร์ม กระชาย สมุนไพร/ พืชเศรษฐกิจ ทางเลือกใหม่ จ.กาญจนบุร 29 มิถุนายน 64 ขมิ้นชัน สมุนไพร/พืชเศรษฐกิจ ทางเลือกใหม่ จ.กาญจนบุรี นายนิพนธ์ ฉิมรวย กับการปลูกขมิ้นชัน ที่ อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน เร่งส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก สอนการปรุงดิน และ ปลูกพืชในแนวคิด “หลุมพอเพียง” หลังขุดสระฯ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มฯ หนูดี ลูกสาวพนักงานจ้างงาน. ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ อีกแรง โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ฯ ที่โครงการหลวง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ที่ อ.ทองผาภูมิ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีอำเภอเมือง วันถ่ายทอดเทคโนโลยี อำเภอห้วยกระเจา งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีอำเภอท่ามะกา   การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน