สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 สารเร่งซุปเปอร์ พด.12 สารเร่งซุปเปอร์ พด.13 สารเร่งซุปเปอร์ พด.14