จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

 
 
จัดซื้อจัดจ้างปีก่อนหน้า
ปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562

 

 


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
เลขทึ่ 196 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000