จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 
17/06/2563 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง tor ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านวังปลาช่อน ม.1 และบ้านยางคู่ ม.6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
17/06/2563 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง tor เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านวังปลาช่อน ม.1 และบ้านยางคู่ ม.6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
17/06/2563 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง tor ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านซอนต้า ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
17/06/2563 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง tor ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านซอนต้า ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
17/06/2563 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง tor เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านซอนต้า ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
26/2/2563  ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณโครงการ 1,100,000 บาท

18/2/2563 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศร่าง TOR โครงการฟื้นฟูฟื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

18/2/2563 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการฟื้นฟูฟื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

18/2/2563 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการฟื้นฟูฟื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

17/2/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 550 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

17/2/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 5 รายการ จำนวน 474,000 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
7/2/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

29/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

29/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 550 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

29/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 5 รายการ จำนวน 474,000 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

29/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

29/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 550 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

29/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 5 รายการ จำนวน 474,000 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

23/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่าง TOR การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

23/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่างTOR การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 550 ตัน พร้อมขนส่ง

23/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่างTOR การจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด. 5 รายการ จำนวน 474,000 ซอง พร้อมขนส่ง

22/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 โครงการ

17/1/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผลการชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562)

29/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด. 5 รายการ จำนวน 85,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

26/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อปูนโดโลไมท์ จำนวน 1,120 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

26/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 1,100 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,120 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,120 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 1,100 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 1,100 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ 85,000 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

11/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 5 รายการ จำนวน 85,000 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ปีงบประมาณ 2562