"ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์:: "Land Development Staion, Prachuapkhirikhan Province "                      

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนตืและคนงานทั่วไป
<<วันที่ 24/พ.ย./66>>

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนงานทั่วไป <<วันที่ 15/พ.ย./66>>
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 ราย
คนงานทั่วไป 1 ราย
<<วันที่ 16/ต.ค./66>>
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
<<วันที่ 11/ก.ย./66>>
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
<<วันที่ 23
/ส.ค./66>>
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 <<วันที่ 3
/ก.ค./66>>

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 <<วันที่ 1/เม.ย./66>>


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 <<วันที่ 1/เม.ย./66>>
เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พร้อมป้าย
ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 81 บ่อ <<วันที่ 18/ก.พ./66>>

Hotlink
       
Program

       
Inportant
 
Other