"ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์:: "Land Development Staion, Prachuapkhirikhan Province " 

                      

เรื่อง การแข่งขันประกวด "ปั้นดินตามจินตนาการ" <<วันที่ 20/มิ.ย./65>>
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด <<วันที่ 21/มี.ค./65>>
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด <<วันที่ 8/มี.ค./65>>
เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณโครงการ 2,495,000 บาท
<<วันที่ 25/ก
.พ./65>>
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณโครงการ 2,495,000 บาท <<วันที่ 9/ม.ค./65>>
เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(TOR) งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยพลับ หมู่ที่10 บ้านหนองมะค่า ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี งบประมาณโครงการ 2,495,000 บาท<<วันที่ 2/ก.พ./65>>
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณโครงการ 2,495,000 บาท <<วันที่ 1/ก.พ./65>>
เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณโครงการ 2,495,000 บาท <<วันที่ 7/ม.ค./65>>
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ <<วันที่ 29/ธ.ค./64>>

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ <<วันที่ 29/ธ.ค./64>>
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ <<วันที่ 29/ธ.ค./64>>
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ <<วันที่ 29/ธ.ค./64>>
HOTLINKS

       
     
     

สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 10 หมู่ 13 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทร.032-510796/โทรสาร.032-510797
e-mail : pkn01@ldd.go.th