เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสาวศริญดา  ปาลคะเชนทร์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านอำเภอทับสะแก ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรม และรับฟังบรรยาย จากวิทยากร และเจ้าหน้าที่อย่างพร้อมเพียงกัน