สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
จัดการประชุมประจำเดือนและจัดพิธีรดน้ำ
ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554
<< ชมบรรยากาศ >>

 

 
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมขนส่ง จำนวน 128 ตัน (ปอเทือง 123 ตัน , ถั่วพร้า 5 ตัน) (19 พ.ค. 2555)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำและอาคาร
อุปกรณ์ กสล.1 ชั้น

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางอัลพัลส์ หนา 5 ซม. (18 เม.ย. 54)
สพข.10 ร่วมกับ สสว. กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง version ใหม่ล่าสุดได้ที่่นี่ี้ค่ะ

 

ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดครบวงจร (ถังพลาสตอก , กาดน้ำตาล) (9 พ.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ (9 พ.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,120 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 พ.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่าง TOR ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 พ.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรือง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 พ.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 พ.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง จำนวน 5 รายการ (สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1, สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 , สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 , สารเร่ง พด. 6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 พ.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่าง TOR ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,120 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (5 พ.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่าง TOR ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 พ.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่าง TOR ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,120 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 ต.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง จำนวน 5 รายการ (สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1, สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 , สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 , สารเร่ง พด. 6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ต.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประกาศร่าง TOR ขยายเชื้อสารเร่ง จำนวน 5 รายการ (สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1, สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 , สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 , สารเร่ง พด. 6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 ต.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดโลไมท์พร้อมขนส่ง จำนวน 195 ตัน (25 ก.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อโดโลไมท์พร้อมขนส่ง จำนวน 195 ตัน) (25 ก.ย. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (25 ก.ย. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 2 รายการ) (25 ก.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะแบบดับเบิ้ลแค้ปชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูง จำนวน 1 คัน (29 ส.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะแบบดับเบิ้ลแค้ปชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูง จำนวน 1 คัน (29 ส.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื้อง ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะแบบดับเบิ้ลแค้ปชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูง จำนวน 1 คัน (เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสาร) (29 ส.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะแบบดับเบิ้ลแค้ปชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูง จำนวน 1 คัน (15 ส.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะแบบดับเบิ้ลแค้ปชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูง จำนวน 1 คัน (15 ส.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ พื้นที่ 2,500 ตร.ม. หนา 0.05 ม. ด้วยแอลฟัลส์ติกคอนกรีต (ชัยพัฒนา) (1 ส.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างก่อสร้างเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น แบบเลขที่ 1574 ส. (ชัยพัฒนา)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (17 ก.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรอง ค.ส.ล. 1 ชั้น แบบเลขที่ 1570 ส. (เขาชะงุ้ม) (17 ก.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (งานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรอง ค.ส.ล. 1 ชั้น เขาชะงุ้ม (16 ก.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ (9 ก.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ (9 ก.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ) (9 ก.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (งานห้องสุขา) (9 ก.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ิดินราชบุรี เรื่อง ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 19,1000 ลบ.ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ก.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาทีี่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างก่อสร้างเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น แบบเลขที่ 1574 ส. (ชัยพัฒนา) (3 ก.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่องยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ (29 มิ.ย. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนาราคาซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียฺคุณภาพสูง รวม 5 รายการ 46,260 ก.ก. (29 มิ.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคารบ้านรับรอง ค.ส.ล. 1 ชั้น (เขาชะงุ้ม) 28 มิ.ย. 2555
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่าง TOR งาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 1ชั้น แบบเลขที่ 1574 ส. (ชัยพัฒนา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 55065017853) (28 มิ.ย.2555) เอกสาร 1 , เอกสาร 2
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ (27 มิ.ย.2555) **ยกเลิก**
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสุขา(ชาย-หญิง)จำนวน 1 หลัง แบบสพข.10-04/2555 ในพื้นที่โครงการปลูกป่าชัยพัฒนาฯ (25 มิ.ย.2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ จำนวน 1 แห่ง แบบสพข.10-05/2555 ในพื้นที่โครงการปลูกป่าชัยพัฒนาฯ(25 มิ.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ จำนวน 1 หลัง ขนาดหว้าง 8 เมตร ความาว 40 เมตร แบบสพข.10-05/2555 (25 มิ.ย.2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา(ชาย-หญิง) จำนวน 1 หลังแบบสพข.10-04/2555 (25 มิ.ย.2555)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสุขา(ชาย-หญิง)จำนวน 1 หลัง แบบสพข.10-04/2555(25 มิ.ย.2555)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ จำนวน 1 หลังขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร แบบสพข.10-05/2555 25 มิ.ย. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 10 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรียฺคุณภาพสูง รวม 5 รายการ 46,260 ก.ก. (1 มิ.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสระเก็บน้ำ ขนาดความจุ 37,000 ลบ.ม. (1 มิ.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (1 มิ.ย. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ถังพลาสติกพร้อมฝา จำนวน 1,220 ใบ (29 พ.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร กากน้ำตาล จำนวน 48,400 ก.ก. (29 พ.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุในการผลิตสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ้นเหม็นโดยใช้สารเร่ง พ.ด.6 ในสถานประกอบการ ฯ (22 พ.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 37,000 ลบ.ม. (18 พ.ค. 2555)

ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ความยาว 3,050 เมตร (10 พ.ค. 2555)

** หมายเหตุ ** ขอให้ผู้มีชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ลำดับที่ 1 ทุกตำแหน่ง และลำดับที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สพด.ประจวบคีรีขันธ์) มาลงนามปฏิบัติราชการก่อนเวลา 08.30 น. ในวันที่ 10 พ.ค. 2555 เพื่อลงนามสัญญาจ้างต่อไป

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกร (8 พ.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (8 พ.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน (8 พ.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช (8 พ.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (8 พ.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง วิศวกร (30 เม.ย.55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร (30 เม.ย.55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน (30 เม.ย.55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช (30 เม.ย.55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (30 เม.ย.55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลส์ติส หนา 5 ซม. ยาว 290 เมตร (27 เม.ย. 55)
ด่วน ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรือง แจ้งเปลี่ยนแปลงอาคารสอบและแจ้งแผงผังที่นั่งสอบ (23 เม.ย.55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางอัลฟัลส์ติก (19 เม.ย. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางอัลฟัลส์ติก) (19 เม.ย. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อหมอดินอาสาประจำปี 2555 (18 เม.ย. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (18 เม.ย. 55)
แผนที่ที่ตั้งสถานที่สอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง วิศวกร (18 เม.ย.55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (18 เม.ย.55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน (18 เม.ย.55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (18 เม.ย.55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (18 เม.ย.55)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารจ้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (12 เม.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลส์ติก หนา 5 ซม. กว้าง 3 เมตร ยาว 290 เมตร (11 เม.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร (10 เม.ย. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (04 เม.ย. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (04 เม.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางอัลฟัลส์ติส หนา 5 ซม. ระยะทาง 0.600 กม. (2 เม.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา (2 เม.ย. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อหมอดินอาสาประจำปี 2555 จำนวน 3,803 ตัว (30 มี.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อเสื้อหมอดิน ประจำปี 2555 (30 มี.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (27 มี.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเสื้อหมอดินอาสา ปี 2555 จำนวน 1,906 ตัว (23 มี.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร (22 มี.ค. 2555)

ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปี 2554 (21 มี.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปี 2554 (19 มี.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปี 2554 (15 มี.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) (5 มี.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) (5 มี.ค. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติก 120 ลิตร) (5 มี.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (5 มี.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 รายการ (23 ก.พ. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (22 ก.พ. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 18,000 ลบ.ม. แบบเลขที่ 03354 น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14 ก.พ. 2555)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 5,500 ก.ก.) พร้อมขนส่ง (14 ก.พ. 2555)
ประกาศสถานีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด พร้อมขนส่งจำนวน 3 รายการ(2 ก.พ.55)
ระกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 80 บ่อ (30 ม.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง จำนวน 5 รายการ (26 ม.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดโลไมท์พร้อมขนส่ง จำนวน 1,400 ตัน ด้วยวิถีทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ม.ค. 55)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ม.ค. 55)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจังหวัดเพชรบุรี (16 ม.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 ม.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ม.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดโลไมท์พร้อมขนส่ง จำนวน 1,400 ตัน ด้วยวิถีทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 ม.ค. 55)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องแก้ไขประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อโดโลไมท์พร้อมขนส่ง จำนวน 1,400 ตัน ด้วยวิถีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1 ) (27 ธ.ค. 54)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อโดโลไมท์พร้อมขนส่ง จำนวน 1,400 ตัน ด้วยวิถีทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 ธ.ค. 54)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง จำนวน 2 รายการ (14 พ.ย. 54)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมขนส่ง จำนวน 3 รายการ (10 พ.ย. 54)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (9 พ.ย. 54)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดโลไมล์พร้อมขนส่ง (1 พ.ย. 54)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (1 พ.ย. 54)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศประกวดราคาขยายเชื้อสารเร่ง จ ำนวน 2 รายการ(ราคากลาง 2,285,500.- บาท) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 ต.ค. 54)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประการ่าง TOR ขยายเชื้อสารเร่งจำนวน 2 รายการ (19 ต.ค. 54)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมขนส่ง จำนวน 3 รายการ (18 ต.ค. 54)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาซื้อโดโลไมท์พร้อมขนส่ง จำนวน 800 ตัน (18 ต.ค. 54)

 
 
<<ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2554>>
 
     
   
     
Google