ประจำปีงบประมาณ 2562  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.)ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์พด. จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.)ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตรโดโลไมท์ จำนวน 2,550 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.)ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปอเทือง จำนวน 33.50 ตันพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding

 
  .....
 
ข้อมูลปีเก่า