ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมนั่งสมาธิถวายอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10