(20/01/2560) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เปิดประชุมติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และติดตามงานเร่งด่วน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10

(คลิ๊กเพื่อชมภาพเพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 
 

(06/01/2560) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการศูนย์/โครงการ/กลุ่ม ฝ่าย ร่วมนำกระเช้าที่ระลึกอวยพรปีใหม่ แด่ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นายเข็มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

(คลิ๊กเพื่อชมภาพเพิ่มเติม)

 

 

 

 

 
 

(18/11/2559) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน จัดการต้อนรับและจัดการศึกษาดูงานในพื้นที่ ณ โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และดูงานมาตรการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนที่ดำเนินการโดยหมอดินอาสา จ.เพชรบุรี ให้กับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 (คลิ๊กเพื่อชมภาพเพิ่มเติม)


 
 

 

   
 

 

(11/11/2559) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมนั่งสมาธิถวายอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10(คลิ๊กเพื่อชมภาพเพิ่มเติม)  
 

(11/11/2559) สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่(สสผ.) กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาที่ดินและด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ ห้องประชมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (คลิ๊กเพื่อชมภาพเพิ่มเติม)  
       
   

 

 
       
       
       
Google