Google
 
 
  
     
  (11/06/2561)  เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน 2561   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง
ณ พื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
 
   
ดูภาพเพิ่มเติม ที่นี่

 
  (03/07/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ  
  (30/05/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (รถทดแทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประมูลและขอยกเลิกป้ายทะเบียน(ขายซาก)  
 
(23/03/2561)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ
 
 
(23/03/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุเกษตร

 
  (15/03/2561)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง ความยาว 965 เมตร พร้อมฝาย คสล.สูง 2.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
 
(11/03/2561)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 
  (02/02/2561)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุการเกษตร  
 
(02/02/2561)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อวัสดุการเกษตร
 
  (29/01/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  (11/01/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
     
     
 
 
 

 

 
     
 


 
 


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

facebook_ldd10facebook_ldd10

 
ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน