Google
 
 
  
     
     
     
   
     
   
     
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ขอเชิญชวนร่วมงาน "วันดินโลก 2562" ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
     
     
  26/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 1,100 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (7/11/2562)ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จานวน 1,100 ตัน พร้อมขนส่ง  
  (5/11/2562)ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จานวน 1,120 ตัน พร้อมขนส่ง  
  (5/11/2562)ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง การจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 5 รายการ จานวน 85,000 ซอง พร้อมขนส่ง  
  วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562  
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม(คลิกที่นี่)  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
     
     
 
 
 

 

 
     
 


 
 


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

facebook_ldd10facebook_ldd10

 
ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน