Google
 
 
  
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
(10/08/2560)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 23 รายการ
(25/07/2560) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 23 รายการ

(29/06/2560)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด(รถทดแทน) จำนวน 1 รายการ
(24/04/2560) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ส. 2560 และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS" ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

(24/4/2560) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาส ประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2560

คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
(31/03/2560) สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประจำเดือน มีนาคม 2560
(02/03/2560) ประกาสสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาซื้อปูนโดโลไมท์ จำนวน 375 ตัน
(02/03/2560) ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร(ปูนโดโลไมท์) จำนวน 375 ตัน
(27/02/2560) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ
(23/02/2560) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดที่นอนยางพาราแท้ 100 % ขนาด 3.5 ฟุต หน้าไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมหมอนหนุนยางพาราแท้ 100 % จำนวน 120 ชุด
(23/02/2560)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อบราคาซื้อชุดที่นอนยางพาราแท้ 100 % ขนาด 3.5 ฟุต หน้าไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมหมอนหนุนยางพาราแท้ 100 % จำนวน 120 ชุด
(10/02/2560)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาซื้อชุดที่นอนยางพาราแท้ 100 % ขนาด 3.5 ฟุต หน้าไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมหมอนหนุนยางพาราแท้ 100 % จำนวน 120 ชุด

(03/02/2560) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (ทดแทน) จำนวน 1 รายการ 
<<ข่าวเก่าสพข.10>>
 

facebook_ldd10facebook_ldd10

 
 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/news_list_manager.jsp      
   
   

<<อ่านข่าวย้อนหลัง>>