(06/01/2560) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการศูนย์/โครงการ/กลุ่ม ฝ่าย ร่วมนำกระเช้าที่ระลึกอวยพรปีใหม่ แด่ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นายเข็มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน