Google

  งานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบปรมาณ2563  
  (7/11/2562)ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จานวน 1,100 ตัน พร้อมขนส่ง  
  (5/11/2562)ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จานวน 1,120 ตัน พร้อมขนส่ง  
  (5/11/2562)ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง การจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 5 รายการ จานวน 85,000 ซอง พร้อมขนส่ง  
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ  
  (3/10/2562)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม (สขร.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-Bidding)  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 


<< <<ประกาศปีงบประมาณ 2562>>

          <<ประกาศปีงบประมาณ 2561>>