หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ค่านิยมกรมฯ
เกี่ยวกับจ.สมุทรสงคราม
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินฯ
งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 22 กุมพาพันธ์ 2557 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

นายอภิชาต จงสกุล อธพ.พด. เป็นประธานกล่าวเป็ดการอบรมข้าราชการบ้านทิพย์สวนทองบางคนทีและตรวจเยี่ยม
สพด.สส. (รายละเอียดเพิ่มเติม)
นางกุลรัศมิ์ อนัตพงษ์สุข เป็นประธานกล่าวเป็ดการอบรมข้าราชการบ้านทิพย์สวนทองบางคนทีและตรวจเยี่ยม
สพด.สส. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (รถยนต์) รายละเอียด.....

 นายสงบ สำอางศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม


ลิขสิทธ์ © 2014 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
99/9 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-3882 fax.0-3471-3883 Email : skm01@ldd.go.th