LDD Goverment
บริการ
 
 
 
 
 
โครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบของสถานีัฒนาที่ดินเพชรบุรี
1.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2.โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
3.โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ โป่งลึก – บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 
 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
81 หมู่ 9 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์
   032-448 377
หมายเลขโทรสาร    
032-448 376