19 เมษายน 2565 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย


28 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย


10 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
เลขทึ่ 196 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000