Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 63 เวลา 9.30น.

นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน เพื่อร่วมสนับสนุนและชี้แจงข้อมูลแผนงานโครงการประกอบการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการของ ก.บ.จ. ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 63 เวลา 9.00 น.

นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 หมู่ที่11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 63 เวลา 13.00น.

นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถึ มทภ.1 เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, ผบ.พลพัฒนาที่ 1,ผบ.พล ช.นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอสวนผึ้ง ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม โดยมี กิจกรรมปล่อยปลา, กิจกรรมดำนา, กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น, กิจกรรมปลูกพืชผักและสมุนไพร 
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี หมู่ที่4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี