Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2565

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565
เวลา 7.30 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกิจกรรมนั่งฟังธรรมและสมาธิ และร่วมกันทำความสะอาดวัด
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


30 กรกฎาคม 2565

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565
เวลา 9.30 น.
...............….................................
     พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน    นายอนุวัชรโพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10    ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังสรุปบรรยายสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี(เขื่อนเพชร) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี


29 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565
เวลา 9.00 น.
...............….................................
     พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 “ ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน “ โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายอนุวัชรโพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และปลูกต้นไม้ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  พร้อมทั้งร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯโดยมี นางสาวกฤษณา ทิวาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯกล่าวสรุป ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางสาวรุ่งทิพย์ ดีเด่น พบปะราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขามฯ ณ ม.8 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ฟังสรุปรายงานจากตัวแทนกรมชลประทาน ณ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์