ฐานเรียนรู้
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริู่ จังหวัดราชบุุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อการชมเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์ จะต้องมีโปรแกรมติดตั้งในเครื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ตามลิงก์ข้างล่างนี้
Adobe Reader 9.1
[41.1 MB]
Window Media Player 11
[24.5 MB]
Adobe Flash Player 10
[1.8 MB]
Adobe Shockwave Player 11
[3.33 MB]
Real Player 11 GOLD
[465.52 KB]
 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 
การผลิตปุ๋ยหมัก 
การเลี้ยงปลาดุก

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ............โทรศัพท์ 032-240803  โทรสาร 032-240804