- แผนการใช้ที่ดินตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

- แผนการใช้ที่ดินตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 
 

- แผนการใช้ที่ดินตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

 
 

- ฐานข้อมูลแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Agri-Map)