หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 : นายจิระพล พิมภู

พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอเมือง อำเภอท่ามะกา อำเภอศรีสวัสดิ์

ผลการดำเนินงาน

 

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 : นายวันชัย สินประเสริฐ

พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี

ผลการดำเนินงาน

 

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 : นางพัชรมัย ทะหล้า

พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย

ผลการดำเนินงาน

 

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 : นายสมชัย สันทัด

พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจา

ผลการดำเนินงาน

 

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 : นางจิราภรณ์ สัพพสิน

พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย

ผลการดำเนินงาน